16

jul

FC Koper bo gostil sloviti Panathinaikos FC in U.S.Triestino

Nogometaši FC Kopra so začeli s pripravami za novo sezono

03

jul

Javni razpis za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor Igor Hrvatin, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami) ter ostale relevantne zakonodaje, ki ureja tovrstno področje, objavlja naslednji JAVNI RAZPIS za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper.