28

jan

Povabilo k zbiranju ponudb za storitev izvedbe fizičnega varovanja na športnih objektih v upravljanju Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper


Številka naročila: JNMV-0006/2019-S-POG Številka zadeve : 13/2019-RZ Datum: 28.1.2019 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Predmet naročila: Izvedba fizičnega varovanja na športnih objektih v upravljanju Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper Vrsta postopka: Zbiranje ponudb se izvaja na podlagi evidenčnega postopka za katerega se, skladno z II. odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), le-ta ne uporablja, saj gre za naročilo, ki je pod mejno vrednostjo za izvedbo postopkov javnega naročanja po ZJN-3. Rok za predložitev ponudb: 31.01.2019 do 12.00 ure Naročnik Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
NA VRH